مختصر درباره واحد ارتباطات و برند​

فرصت‌های شغلی واحد ارتباطات و برند​

کارشناس تولید محتوا (آلمانی) ارتباطات و برند​ تهران قرارداد تمام وقت

کارشناس تولید محتوا (آلمانی)

ارتباطات و برند​

تهران

قرارداد تمام وقت

مشاهده جزییات و ارسال رزومه

چکیده شغل

واحد ارتباطات و برند شرکت ابزارآلات رونیکس در بخش کپی رایتینگ خود نویسنده محتوای آلمانی استخدام می نماید. مهم‌ترین وظایف و مسوولیت‌های این فرصت شغلی به شرح زیر است:

 • تسلط کامل به زبان و ادبیات آلمانی و انگلیسی
 • اطلاعات جامع  در رابطه با سئو و کی ورد ها در دنیای دیجیتال

مزایا

 • حقوق توافقی برمبنای تخصص و عملکرد
 • بیمه تامین اجتماعی (از روز اول) 
 • پراخت به موقع حقوق (یکم هرماه)

شایستگی های کلیدی

 • خانم و آقا حداکثر سن 30  سال
 • حداقل 3 تا 5 سال سابقه مفید و مرتبط
 • علاقه مند به یادگیری
 • خلاق با روحیه تیمی بالا  
 • متعهد به ارزش های سازمانی

ارسال اطلاعات و رزومه

  کارشناس تولید محتوا (روسی) ارتباطات و برند​ تهران قرارداد تمام وقت

  کارشناس تولید محتوا (روسی)

  ارتباطات و برند​

  تهران

  قرارداد تمام وقت

  مشاهده جزییات و ارسال رزومه

  چکیده شغل

  واحد ارتباطات و برند شرکت ابزارآلات رونیکس در بخش کپی رایتینگ خود نویسنده محتوای روسی استخدام می نماید. مهم‌ترین وظایف و مسوولیت‌های این فرصت شغلی به شرح زیر است:

  • تسلط کامل به زبان و ادبیات  روسی – انگلیسی
  • اطلاعات جامع  در رابطه با سئو و کی ورد ها در دنیای دیجیتال

  مزایا

  • حقوق توافقی برمبنای تخصص و عملکرد
  • بیمه تامین اجتماعی (از روز اول) 
  • پرداخت به موقع حقوق (یکم هرماه)

  شایستگی های کلیدی

  • خانم و آقا حداکثر سن 30  سال
  • حداقل 3 تا 5 سال سابقه مفید و مرتبط
  • علاقه مند به یادگیری
  • خلاق با روحیه تیمی بالا  
  • متعهد به ارزش های سازمانی

  ارسال اطلاعات و رزومه

   کارشناس تولید محتوا (ارمنی) ارتباطات و برند​ تهران قرارداد تمام وقت

   کارشناس تولید محتوا (ارمنی)

   ارتباطات و برند​

   تهران

   قرارداد تمام وقت

   مشاهده جزییات و ارسال رزومه

   چکیده شغل

   واحد ارتباطات و برند شرکت ابزارآلات رونیکس در بخش کپی رایتینگ خود نویسنده محتوای ارمنی استخدام می نماید. مهم‌ترین وظایف و مسوولیت‌های این فرصت شغلی به شرح زیر است:

   • تسلط کامل به زبان و ادبیات ارمنی و انگلیسی 
   • اطلاعات جامع  در رابطه با سئو و کی ورد ها در دنیای دیجیتال

   مزایا

   • حقوق توافقی برمبنای تخصص و عملکرد
   • بیمه تامین اجتماعی (از روز اول) 
   • پراخت به موقع حقوق (یکم هرماه)

   شایستگی های کلیدی

   • خانم و آقا حداکثر سن 30  سال
   • حداقل 3 تا 5 سال سابقه مفید و مرتبط
   • علاقه مند به یادگیری
   • خلاق با روحیه تیمی بالا  
   • متعهد به ارزش های سازمانی

   ارسال اطلاعات و رزومه

    کارشناس تولید محتوا (زبان ترکی استانبولی) ارتباطات و برند​ تهران قرارداد تمام وقت

    کارشناس تولید محتوا (زبان ترکی استانبولی)

    ارتباطات و برند​

    تهران

    قرارداد تمام وقت

    مشاهده جزییات و ارسال رزومه

    چکیده شغل

    واحد ارتباطات و برند شرکت ابزارآلات رونیکس در بخش کپی رایتینگ خود نویسنده محتوای استانبولی استخدام می نماید. مهم‌ترین وظایف و مسوولیت‌های این فرصت شغلی به شرح زیر است:

    • تسلط کامل به زبان و ادبیات  ترکی – انگلیسی
    • اطلاعات جامع  در رابطه با سئو و کی ورد ها در دنیای دیجیتال

    مزایا

    • حقوق توافقی برمبنای تخصص و عملکرد
    • بیمه تامین اجتماعی (از روز اول) 
    • پرداخت به موقع حقوق (یکم هرماه)

    شایستگی های کلیدی

    • خانم و آقا حداکثر سن 30  سال
    • حداقل 3 تا 5 سال سابقه مفید و مرتبط
    • علاقه مند به یادگیری
    • خلاق با روحیه تیمی بالا  
    • متعهد به ارزش های سازمانی

    ارسال اطلاعات و رزومه

     کارشناس تولید محتوا (زبان عربی) ارتباطات و برند​ تهران قرارداد تمام وقت

     کارشناس تولید محتوا (زبان عربی)

     ارتباطات و برند​

     تهران

     قرارداد تمام وقت

     مشاهده جزییات و ارسال رزومه

     چکیده شغل

     واحد ارتباطات و برند شرکت ابزارآلات رونیکس در بخش کپی رایتینگ خود نویسنده محتوای عربی استخدام می نماید. مهم‌ترین وظایف و مسوولیت‌های این فرصت شغلی به شرح زیر است:

     • تسلط کامل به زبان و ادبیات عربی انگلیسی
     • اطلاعات جامع  در رابطه با سئو و کی ورد ها در دنیای دیجیتال

     مزایا

     • حقوق توافقی برمبنای تخصص و عملکرد
     • بیمه تامین اجتماعی (از روز اول) 
     • پرداخت به موقع حقوق (یکم هرماه)

     شایستگی های کلیدی

     • خانم و آقا حداکثر سن 30  سال
     • حداقل 3 تا 5 سال سابقه مفید و مرتبط
     • علاقه مند به یادگیری
     • خلاق با روحیه تیمی بالا  
     • متعهد به ارزش های سازمانی

     ارسال اطلاعات و رزومه

      کارشناس تولید محتوا (اسپانیایی) ارتباطات و برند​ تهران قرارداد تمام وقت

      کارشناس تولید محتوا (اسپانیایی)

      ارتباطات و برند​

      تهران

      قرارداد تمام وقت

      مشاهده جزییات و ارسال رزومه

      چکیده شغل

      واحد ارتباطات و برند شرکت ابزارآلات رونیکس در بخش کپی رایتینگ خود نویسنده محتوای اسپانیایی استخدام می نماید. مهم‌ترین وظایف و مسوولیت‌های این فرصت شغلی به شرح زیر است:

      • تسلط کامل به زبان و ادبیات اسپانیایی و انگلیسی
      • اطلاعات جامع  در رابطه با سئو و کی ورد ها در دنیای دیجیتال

      مزایا

      • حقوق توافقی برمبنای تخصص و عملکرد
      • بیمه تامین اجتماعی (از روز اول) 
      • پرداخت به موقع حقوق (یکم هرماه)

      شایستگی های کلیدی

      • خانم و آقا حداکثر سن 30  سال
      • حداقل 3 تا 5 سال سابقه مفید و مرتبط
      • علاقه مند به یادگیری
      • خلاق با روحیه تیمی بالا  
      • متعهد به ارزش های سازمانی

      ارسال اطلاعات و رزومه

       کارشناس تولید محتوا (انگلیسی) ارتباطات و برند​ تهران قرارداد تمام وقت

       کارشناس تولید محتوا (انگلیسی)

       ارتباطات و برند​

       تهران

       قرارداد تمام وقت

       مشاهده جزییات و ارسال رزومه

       چکیده شغل

       واحد ارتباطات و برند شرکت ابزارآلات رونیکس در بخش کپی رایتینگ خود نویسنده محتوای انگلیسی استخدام می نماید. مهم‌ترین وظایف و مسوولیت‌های این فرصت شغلی به شرح زیر است:

       • تسلط کامل به زبان و ادبیات  انگلیسی
       • اطلاعات جامع  در رابطه با سئو و کی ورد ها در دنیای دیجیتال

       مزایا

       • حقوق توافقی برمبنای تخصص و عملکرد
       • بیمه تامین اجتماعی (از روز اول) 
       • پرداخت به موقع حقوق (یکم هرماه)

       شایستگی های کلیدی

       • خانم و آقا حداکثر سن 30  سال
       • حداقل 3 تا 5 سال سابقه مفید و مرتبط
       • علاقه مند به یادگیری
       • خلاق با روحیه تیمی بالا  
       • متعهد به ارزش های سازمانی

       ارسال اطلاعات و رزومه

        فیلمبردار و تدوینگر (آقا) ارتباطات و برند​ تهران قرارداد تمام وقت

         فیلمبردار و تدوینگر (آقا)

        ارتباطات و برند​

        تهران

        قرارداد تمام وقت

        مشاهده جزییات و ارسال رزومه

        چکیده شغل

        ما در رونیکس، به دنبال جذب همکاران متخصص، خوش فکر، بلند پرواز و پرتلاشی هستیم که عاشق کار تیمی باشند، اگرتمایل دارید به جمع در حال توسعه ما بپیوندید رزومه تان را برای ما ارسال نمایید. مهم‌ترین وظایف و مسوولیت‌های این فرصت شغلی به شرح زیر است:

        • تدوینگر (آقا) تولید محتوای تصویری در فضای دیجیتال 
        • مسلط به نرم افزار پریمیر و افتر افکت

        مزایا

        • حقوق توافقی برمبنای تخصص و عملکرد
        • بیمه تامین اجتماعی (از روز اول) 
        • پرداخت به موقع حقوق (یکم هرماه)

        شایستگی های کلیدی

        • حداکثر سن 35 سال
        • حداقل 3 تا 5 سال سابقه مفید و مرتبط
        • فعال و پویا، خلاق و جویای پیشرفت، با انگیزه درکار، دارای روحیه کارتیمی
        • ایده پرداز، چالش پذیر
        • توانایی حل مسئله، مدیریت زمان، فعال و پویا و متعهد به ارزش های سازمانی        ارسال اطلاعات و رزومه

         طراح گرافیست ارتباطات و برند​ تهران قرارداد تمام وقت

         طراح گرافیست

         ارتباطات و برند​

         تهران

         قرارداد تمام وقت

         مشاهده جزییات و ارسال رزومه

         چکیده شغل

         ما در رونیکس، به دنبال جذب همکاران متخصص، خوش فکر، بلند پرواز و پرتلاشی هستیم که عاشق کار تیمی باشند، اگرتمایل دارید به جمع در حال توسعه ما بپیوندید رزومه تان را برای ما ارسال نمایید. مهم‌ترین وظایف و مسوولیت‌های این فرصت شغلی به شرح زیر است:

         • طراح گرافیک آشنا به تبلیغات و بازاریابی دیجیتال
         •  مسلط به نرم افزار های گرافیکی Adobe

         مزایا

         • حقوق توافقی برمبنای تخصص و عملکرد
         • بیمه تامین اجتماعی (از روز اول) 
         • پرداخت به موقع حقوق (یکم هرماه)

         شایستگی های کلیدی

         • حداکثر سن 35 سال
         • حداقل 2 سال سابقه مفید و مرتبط
         • فعال و پویا، خلاق و جویای پیشرفت، با انگیزه درکار، دارای روحیه کارتیمی
         • ایده پرداز، چالش پذیر
         • توانایی حل مسئله، مدیریت زمان، فعال و پویا و متعهد به ارزش های سازمانی

         ارسال اطلاعات و رزومه

          فیلمبردار (آقا) ارتباطات و برند​ تهران قرارداد تمام وقت

          فیلمبردار (آقا)

          ارتباطات و برند​

          تهران

          قرارداد تمام وقت

          مشاهده جزییات و ارسال رزومه

          چکیده شغل

          واحد ارتباطات وبرند شرکت ابزارآلات رونیکس دربخش استودیو فیلمسازی خود فیلمبردار حرفه ای استخدام می نماید. مهم‌ترین وظایف و مسوولیت‌های این فرصت شغلی به شرح زیر است:

          •   مسلط به فیلمبرداری با انواع دوربین های حرفه ای و علم و فن نورپردازی

          مزایا

          • حقوق توافقی برمبنای تخصص و عملکرد
          • بیمه تامین اجتماعی (از روز اول) 
          • پرداخت به موقع حقوق (یکم هرماه)

          شایستگی های کلیدی

          • حداکثر سن 40 سال
          • تجربه بیش از 5 سال حضور در تیم های فیلمبرداری تبلیغاتی
          •  دارای ابتکار عمل و تصمیم گیری در موقعیت های خاص
          • دارای دیدگاه وبینش تصویربرداری تبلیغاتی
          • خلاق با روحیه تیمی بالا

          ارسال اطلاعات و رزومه

           کارشناس فرآیند و کنترل پروژه ارتباطات و برند​ تهران قرارداد تمام وقت

           کارشناس فرآیند و کنترل پروژه

           ارتباطات و برند​

           تهران

           قرارداد تمام وقت

           مشاهده جزییات و ارسال رزومه

           چکیده شغل

           شرکت بین المللی رونیکس معتبر و فعال در زمینه ابزار آلات صنعتی کارشناس کنترل پروژه استخدام می نماید. مهم‌ترین وظایف و مسوولیت‌های این فرصت شغلی به شرح زیر است:

           • مهندسی صنایع ( گرایش تحلیل سیستم)
           • مسلط به نرم افزار msp
           • تسلط کامل به سیستم های مدیریت، آشنایی به فرایند های سیستم ها و روش ها
           • آشنایی به زبان انگلیسی مزیت محسوب میگردد

           مزایا

           • حقوق توافقی برمبنای تخصص و عملکرد
           • بیمه تامین اجتماعی (از روز اول) 
           • پرداخت به موقع حقوق (یکم هرماه)

           شایستگی های کلیدی

           • حداکثر سن 35 سال 
           • 3 تا 5 سال سابقه کار مفید 
           • فعال و پویا، خلاق و جویای پیشرفت، با انگیزه درکار، دارای روحیه کارتیمی
           • توانایی تحلیل و حل مسئله
           • توانایی جزئی نگری و کلی نگری توامان
           • توانایی برقراری ارتباط موثر
           • هوش هیجانی بالا و متعهد به ارزش های سازمانی

           ارسال اطلاعات و رزومه

            جای شما در رو نیکس خالی‌ست

            اگر می خواهید به‌روز بودن را با ما تجربه کنید، رزومه خود را برای ما ارسال نمایید.
            در‌نظر داشته باشید رونیکس امکان همکاری شیفتی را برای دوستانی که امکان همکاری تمام وقت ندارند فراهم کرده است.
            اگر دانشجو هستید یا ترم آخر دانشگاه با گذراندن دوره های آموزشی قبل از استخدام، می‌توانید به جمع رونیکسی ‌ها بپیوندید.