ابزار مناسب من
دسته بندی محصولات متناسب با انواع کاربری و استفاده در هر شغل ، با توجه به دقت ، توان با حداکثر استانداردهای ارگونومیک
دسته بندی محصولاتarrow_drop_up
طراحی و پیاده سازی توسط رونیکس سیستم